<Czyszczalnia KBC
Czyszczalnie bębnowe KBC

Strona główna

               

Czyszczalnie przeznaczone są do dokładnego i wstępnego czyszczenia o dużej wydajności, kalibracji, przygotowania słodu, materiału siewnego, nasion wszystkich gatunków zbóż, rzepaku, kukurydzy, nasion roślin strączkowych i innych. z zanieczyszczeń lekkich (lżejszych od czyszczonego ziarna) takich jak: plewy, kurz i inne, z drobnych ciężkich zanieczyszczeń takich jak: piasek, drobne nasiona chwastów, drobne i rozdrobnione ziarna oraz zanieczyszczeń grubych (większych od czyszczonego ziarna) takich jak: słoma, kłoski, kamienie itp. Czyszczalnia może być zastosowana jako skalperator, lub wialnia, lub czyszczalnia, lub kalibrownik.

Budowa czyszczalni pozwala na eksploatację jej w terenie otwartym, pod niezbędnym zadaszeniem, nie wymagającym jednak specjalnych, znacznych nakładów inwestycyjnych

Czyszczalnia bębnowa składa się z komory aspiracyjnej w której przy przedmuchiwaniu czyszczonego ziarna odbywa się odbiór lekkich  zanieczyszczeń, korpusu w którym pod kątem osadzony jest na łożyskach obracający się  bęben sitowy, składający się z trzech lub  czterech sekcji sit . Bęben sitowy napędza się motoreduktorem. W zależności od potrzeb ustawią  się kąt pochylenia i ilość obrotów bębna. Sita są wymieniają się szybko. Poniżej bębna sitowego zainstalowany jest lej zsypowy  z czterema lub  pięcioma sekcjami służącymi do odbioru poszczególnych frakcji czyszczonego (kalibrowanego) produktu. Przez otwory w sitach przesypują się frakcji (4 lub 3) czyszczonego ziarna. W zależności od zamontowanych sit odbierany są drobne, grube zanieczyszczenia lub czyszczone ziarno kalibruje się.

Czyszczenie (kalibrowanie) produktu, tj. rozdzielanie jego na cztery lub pięć różne frakcje odbywa się w następujący sposób:

Po oczyszczeniu ziarna z lekkich zanieczyszczeń - ziarno opada do obracającego się powoli bębna sitowego lekko pochylonego w dół w kierunku swojego końca. Następnie produkt silą grawitacji, obracając się z bębnem, przesuwa się ku końcowi bębna. Przemieszczający się po sitach produkt odsiewa się na cztery lub pięć różne trakcje w zależności od zastosowanych sit. Odbiór poszczególnych frakcji odbywa się do leju zsypowego  z czterema lub  pięcioma sekcjami służącymi do odbioru poszczególnych frakcji czyszczonego (kalibrowanego) produktu.

Płynnie zmieniając częstotliwość oraz kąt pochylenia bębna, również zmieniając odpowiednimi zasłonami strumień powietrza oraz dobierając sita o różnych otworach czyszczalnie można wykorzystywać do zgrubnego, wstępnego, dokładnego czyszczenia lub kalibracji ziarna.

Zalety:

- duża wydajność dzięki wielkiej powierzchni sit

- możliwość czyszczenia (kalibrowania) produktu, tj. rozdzielanie jego na cztery lub pięć różnych frakcji, pozwala zmianę trybów czyszczenia :

1) zgrubne,

2) wstępne,

3) dokładne,

4) nasienne,

5) kalibracja

- brak wibracji

- szybka zmiana sit

- wysoka sprawność odbioru lekkich zanieczyszczeń

- bęben dużej średnicy - 1270 mm, ze skuteczną zasadą czyszczenia sit
 


DANE TECZNICZNE
  KBC-75 KBC-150 KBC-175
Wydajność dla ziarna pszenicy o wilgotności 14%        
-sprawność czyszczenia 30%*, t/h 65 140 165
-sprawność czyszczenia 60%*.t/h 40 80 120
-kalibracja, t/h 10 20 30
Średnica bębna 1270
Ilość sit 3 4 5
Powierzchnia sit 12 m2 16 m2 20 m2
Maksymalne zużycie powietrza 15 000 m3/h 15 000 m3/h 16 000 m3/h
Zainstalowana moc elektryczna (bez wentylatora) 5,1 kW 5,1 kW 5,1 kW
Kąt pochylenia bębna (płynnie) 1,5-5 stopni
Ilość obrotów bębna (płynnie) 0-25 obr/min
Wymiary (długość x szerokość, wysokość), mm 5360х2236х3600 6550х2236х3600 7550х2236х3600
Masa, kg 2 500 2 700 3 050
* - Sprawność czyszczenia – część odebranych zanieczyszczeń spośród wszystkich zanieczyszczeń określana w procentach
 

Informacja, zamówienia

Strona główna

 Dział marketingu: tel. +48 600 218 327,  tel/fax +48 74 85 85 106 wew. 317, bezpośredni - +48 74 66 71 859    e-mail: marketing@wialnia.pl