Czyszczalnia PAT, typ BCX-30

Czyszczalnia BCX-30 przeznaczona jest do dokładnego i wstępnego czyszczenia wszystkich gatunków zbóż, rzepaku, kukurydzy, nasion roślin strączkowych. Stosowana jest do czyszczenia, sortowania, kalibracji, przygotowania słodu lub materiału siewnego. Czyszczenie oparte jest na oddzielaniu zanieczyszczeń grubych (większych od czyszczonego ziarna) takich jak: słoma, kłoski, kamienie itp.; zanieczyszczeń drobnych (mniejszych od czyszczonego ziarna) takich jak: piasek, drobne nasiona chwastów, drobne ziarna, lekkich (lżejszych od czyszczonego ziarna) takich jak: plewy, kurz i inne. Duża powierzchnia sit i skuteczny system aspiracji sprawiają, że czyszczalnia osiąga bardzo dobrą sprawność i wydajność przy czyszczeniu.

Strona główna

Dane techniczne czyszczalni BCX-30:

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn.

miary

Dane

1

Wydajność dla ziarna pszenicy o wilgotności 15%  i początkowym zanieczyszczeniu mechanicznym od 1% do 3%, sprawność czyszczenia 70% - czyszczenie dokładne

ton/h

12

2

Wydajność dla ziarna pszenicy o wilgotności 15%  i początkowym zanieczyszczeniu mechanicznym od 1% do 3%, sprawność czyszczenia 30% - czyszczenie wstępne

ton/h

25

3

Zainstalowana moc elektryczna

kW

1,1

4

Maksymalne zużycie powietrza

m3/h

4 000

5

Powierzchnia sit

m2

3,0

6

Wymiary (z kanałem aspiracyjnym)

     długość

     szerokość

     wysokość

 

 

mm

 

2370

1300

1490

7

Masa całkowita

kg

1005

 

   

       

Komplet wyposażenia czyszczalni

Lp

Nazwa urządzenia lub materiału

J.m.

Ilość

Czyszczalnia BCX-30 dostarczana jest wraz z kompletem wyposażenia.

W skład kompletu standardowej dostawy wchodzą:

1

Kompletna czyszczalnia z sitami

szt

1

2

Kanał aspiracyjny nowej ulepszonej konstrukcji

szt

1

3

Kolektor - skuteczniejszy krztałt, z oknami do czyszczenia

szt

1

4

Rozdzielacz strugi ziarna, z płynnym ustawieniem strugi ziarna, skuteczniejszy krztałt, z oknami do czyszczenia

szt

1

5

Lej odpadów grubych

szt

1

6

Lej odpadów drobnych

szt

1

7

Rękaw z materiału

szt

2

8

Klucz mocowania ram

szt

1

9

Instrukcja obsługi w 2-ch częściach, z gwarancją

szt

1

10

Instrukcja montażu

szt

1

11

CDR „Instrukcja obsługi”, „Instrukcja montażu”

szt

1

Wyposażenie dodatkowe – typ BCX-30-01

12

Sito na ramce 1000 x 1440 mm

szt

2

13

Sito A0-990 x 1492 mm

szt

2

14

Wentylator z silnikiem 4,0 kW*

szt

1

15

Cyklon COL – 4,5*

szt

1

16

Rura prostokątna od wentylatora do cyklonu

mb

3

17

Rura od cyklonu na dół

mb

3

* W wyposażeniu BCX-30-02 oprócz wyposażenia standardowego dostarczane są tylko wentylator i cyklon.

 

Czyszczalnię stosuje się do czyszczenia ziarna:

- w gospodarstwach indywidualnych;

- w przedsiębiorstwach rolnych;

- w młynach;

- w elewatorach;

- w wytwórniach pasz i innych zakładach przetwórstwa nasion;

- w zakładach przygotowania słodu, piwowarskich, browarach;

- przed suszarniami zbożowymi wszelkiego typu;

- w przedsiębiorstwach nasiennych.

Właściwości użytkowania. Zalety.

- czyszczalnia czyści na zasadzie różnicy grubości frakcji,

- współczynnik bezawaryjności – 99,5% - niezawodność wynikająca z przemyślanej konstrukcji,

- prostota obsługi,

- niskie koszty eksploatacji (tylko uzupełnianie smaru w jednym punkcie smarowniczym),

- duża wydajność i efektywność czyszczenia ziarna dzięki dużej powierzchni sit i zastosowaniu najefektywniejszego sposobu przesiewania – ruchowi posuwisto-obrotowemu w poziomie skrzyni z sitami,

- szybka zmiana sit (ramy metalowe z przykręcanymi sitami),

- w czyszczalni zastosowano efektywny system oczyszczania sit – za pomocą kulek,

- wysoka sprawność odbioru lekkich zanieczyszczeń dzięki podwójnemu systemowi aspiracji: z sita dolnego i kanału aspiracyjnego,

- skuteczny kanał aspiracyjny oraz kolektor (łącznik) aspiracji,

- wygodnie i płynnie regulowany podzielnik strugi ziarna,

- możliwość pracy w trybie czyszczenia dokładnego lub wstępnego (odpowiednio dobrane sita),

- możliwość czyszczenia wszystkich rodzajów ziarna (wymienne sita),

- czyszczalnia powinna sprawnie pracować w następujących warunkach klimatycznych - temperatura otoczenia od minus 10°C do plus 40°C i wilgotność względna powietrza od 40 % do 80 %;

- zaleca się usytuowanie czyszczalni w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, bez sztucznie regulowanych warunków klimatycznych ( np. bez ocieplania)

Schemat technologiczny

1.Rama. 2.Skrzynia z sitami na ramkach sitowych. 3.Ramki sitowe. 4.Silnik. 5.Trawersa. 6.Osłona. 7.Wlot (wziernik) ziarna. 8.Rozdzielacz strugi ziarna. 9. Kanał aspiracji z powierzchni sitowej. 10.Sito górne. 11.Sito dolne. 12.Korytko (wylot) grubych zanieczyszczeń. 13.Korytko (wylot) drobnych zanieczyszczeń. 14.Wejście ziarna. 15.Zderzak. 16.Korytko. 17.Wylot (lej) oczyszczonego ziarna. 18.Kanał aspiracyjny. 19.Kosz przyjęcia ziarna. 20.Kruciec wylotowy kanału aspiracyjnego. 21.Kolektor. 23.Zasuwa do ustawiania szczeliny dolnej w kanale aspiracyjnym  i sprawności odbioru lekkich zanieczyszczeń w kanale aspiracyjnym. 24. Klapa do regulacji szczeliny dolnej w kanale aspiracyjnym. 26. Regulator wydajności aspiracji w kanale aspiracyjnym. 27. Koło pasowe z mimośrodem 28. Króćce wlotowe 29. Elastyczne rękawy 30. Króćce aspiracji 31.Pas klinowy

 

Budowa czyszczalni

Czyszczalnia BCX-100 składa się z czyszczalni sitowej oraz kanałów aspiracyjnych (poz.18). Do czyszczalni sitowej podłączony jest rozdzielacz strugi ziarna (poz.8), natomiast do kanału aspiracyjnego (poz.18) podłączony jest kolektor (poz.21) łączący kanały aspiracyjne (poz.18).

Czyszczalnia sitowa składa się z ramy (poz.1) w której zamontowane są: podwieszona na elastycznych zawiesiach skrzynia (poz.2) z sitami (poz.10,11) na metalowych ramkach (poz.3); silnik napędu skrzyni(poz.4), trawersa (poz.5) z kołem-mimośrodowym (poz.27); korytka wylotu grubych (poz.12) i drobnych (poz.13) zanieczyszczeń.

 

Strona główna

 

Informacja, zamówienia, Dział marketingu: tel. +48 600 218 327,  tel/fax +48 74 85 85 106 wew. 317, bezpośredni - +48 74 66 71 859    e-mail: marketing@wialnia.pl